http://www.bangrajun.com

วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
31 August 2008

Image“ วีรกรรมในครั้งนี้นับเป็นของผู้ที่รักแผ่นดินไทย เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยทั้งมวล ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีกำลังใจและเตือนสติให้มีความสามัคคี และรักษาจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อรักษาประเทศไทยให้ตนเองและความมั่นคงของแผ่นดิน “

เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ประทานให้ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม 2519

ตำนานวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน เป็นเรื่องเล่าจากปากผู้คนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ที่ใช้สั่งสอนลูกหลานไทยมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ ความกล้าหาญ ความสามัคคี ของชาวบ้านบางระจันและหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่ว่าชาย,หญิง, เด็ก, คนแก่ หรือแม้แต่พระภิกษุ ซึ่งรวมตัวกันจับอาวุธเท่าที่หาได้  และสร้างอาวุธจากวัสดุเท่าที่จะหาได้และใช้ภูมิปัญญาเท่าที่มีทำขึ้นมาใช้ต่อกรกับข้าศึกศัตรูที่แข็งแกร่งด้วยกำลังพล และยุทโธปกรณ์เหนือกว่าทุกทางเช่น กองทัพใหญ่ของพม่า

ชาวบางระจัน รวมใจกันอย่างเหนียวแน่นต่อสู้สุดกำลัง  จนสามารถต้านกองทัพใหญ่ของพม่าได้เป็นเวลานานกว่า 5 เดือนเศษ  แม้ในที่สุดจะไม่สามารถต้านทานกองทัพใหญ่ของพม่าได้  แต่ความพ่ายแพ้ของชาวบ้านบางระจันกลับไม่ใช่เรื่องอัปยศ  เป็นความพ่ายแพ้ที่ผู้ชนะอย่างแม่ทัพใหญ่ของพม่ายังต้องต้องจดจำ, ครั่นคร้าม และนับถือในฝีมือและความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจัน  ชาวบ้านบางระจันกลุ่มนี้ได้กลายเป็นตำนานของวีรชนผู้รักชาติอยู่ในหัวใจของคนไทยสืบมา

ปัจจุบันอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ ตรงข้างวัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

แฟ้มภาพกิจกรรม